Tankeland er fantastisk trygt. Visionen i Produkt- og Softwareudvikling.

søndag den 5. december 2021

Gode og positive udsagn givet af velmenende kolleger, chefer, medarbejdere, venner, samarbejdspartnere, der alle vil jer eller sig selv det bedste.

Sådan starter mange idéer både til nye produkter men også ny features til et eksisterende produkter. Statistisk skal der dog omkring 200-250 idéer til for at levere innovation, der bliver en succes.

TheLawOfMarketFailure

Alberto Savoia, der var innovations-chef i Google, har beskrevet det som “The law of Market Failure”. Den lyder: “Most new ideas will fail, even if excellent executed”.

Idéer vil ofte resultere i forretningskoncepter, store og langvarige projekter, Big Bets, allokering af såkaldte menneskelige ressourcer og tid. Vi ser et sammenfald mellem de steder, hvor de gode idéer kommer fra, også er de faldgruber, vi oftest ser i de fejlede produkter.

Ideens oprindelse og udspring

Faldgruber

hippo.png

Som indikeret er inspirationen også en ofte set faldgrube. Så spørgsmålet er: Er du klar til at tage fejl?

Nej?

Du er ikke alene.

I menneskets natur ligger, at vi altid søger positiv bekræftelse af vores teser, og jo mere vi investerer i en idé, jo mindre er vi villige til at acceptere at idéen kan være fejlen.

Som så meget andet handler det i høj grad om at starte rigtigt.

Start med en Vision.

Udformningen af en vision er et vigtigt første skridt. En vision for hvorfor I bygger produktet/featuren, hvad produktet/featuren gør nemmere, billigere eller bedre end andet, og hvad kunden eller brugeren kan forvente.

Hvad er det for en situation, der opstår, når produktet/featuren er færdig og for hvem. Visionen skal gentages mange gange i teamet, og mange tvivlsspørgsmål kan afklares ved at gå tilbage til visionen.

De 4 hovedregler for hvad der sikrer en god produktvision.

Selvom visionen bl.a. kan øge fokus hos teamet, sikre produktet/featuren har opmærksomhed fra interessenterne, forbedre kvaliteten af leverancer, skipper de fleste virksomheder hen over dette emne.

Det er i mange tilfælde årsag til demotivation, stress, defokusering og teams, der bliver udbrændte. I arbejdet omkring visionen vil man ofte få en lang række elementer skrevet op, som ikke direkte kan sættes i visionen.

Disse elementer passer som regel rigtig godt ind i strategien. Strategien skal beskrives som nogle forskellige trin, der skal tages for at nå det endelige mål. Det er derfor afgørende at bruge den nødvendige tid på at lave den bedste vision, for at sikre hele produktets/featurens formål står lysende klart for alle.

Opnå den gode vision og strategi til dit produkt eller feature i dit nuværende produkt.