Få jeres idéer og antagelser om dem ud af tankeland og ind i den virkelige verden.

onsdag den 13. december 2023

Få jeres idéer og antagelser om dem ud af tankeland og ind i den virkelige verden.

Published on Dec 13, 2021

Har jeres virksomhed bygget software og/eller produkter i mere end et par år?

Så har I nok også oplevet at deltage i et udviklingsforløb hvor I - efter alt for lang tid - er kommet til erkendelsen af, at det I forsøgte at løse, enten ikke var en god idé, eller jeres evidens for samme ganske enkelt ikke eksisterer.

Vi har også været der

At "bygge det forkerte" er udover at være en mindre interessant oplevelse samtidig medførende til en perlerække af uhensigtsmæssige følelser og indtryk, som over tid gør gennemsigtigheden, stress-niveauet og famlen efter beviser stor. At bygge det forkerte kan altså medføre mange udfordringer, ud over bare spildt tid og energi.

Eksperimenter kan hjælpe dig til at give tidlige indikationer om ideen omkring det I bygger er bæredygtig. Der er efterfølgende mange positive side-effekter man kan udnytte.

Ved at eksperimentere kan du altså hurtigt sikrer dig evidens for påstande og antagelse om mulig værdi.

Du skal starte med at vende tanken om i dit mindset

Fra "Hvis vi bygger det her, så har nogen sagt de gerne vil købe/bruge det.". Til: "Hvis nogen køber/bruger det her, så bygger vi det."

Du skal altså teste kundens, brugerens eller markedets adfærd tidligt for at validere om du er på rette vej.

Validering i den virkelige verden.

Vi skulle validere potentialet for cykel-vogne i en europæisk togdrift-virksomhed, som i forvejen udbyder bil-vogne til de rejsende kunder. Hypotesen var, at i stedet for at tage bilen med på ferien, så tag cyklen. Men fordi cykler også fylder noget i et tog, var det naturligvis nødvendigt at validere de underliggende dele af idéen, inden vogne blev designet til at kunne transportere cykler.

Det ville have været en bekostelig affære at udvikle cykel-vogne til togene, såfremt ingen kunder ønskede det. Så vores opgave bestod i at validere, om virksomhedens kunder overhovedet ønskede at have deres cykler med.

Valideringen af hypotesen blev først og fremmest udført igennem en segmentering af virksomhedens online kunder, udelukkende så kunder i visse dele af verden ville få muligheden for at bestille cykeltransport. Cykeltransporten blev præsenteret på booking-websitet som et tilvalg, ligesom ved bil-transporten.

Som en del af booking-forløbet blev det gjort tydeligt - dog lige inden man skulle betale - at systemet skulle afklare pladsmulighederne for kundens cykler, og at dette ville ske over en e-mail inden for et par minutter.

Men fordi virksomheden, selvsagt, endnu ikke havde nogle cykel-vogne til togene, så blev det i validerings-perioden udelukkende til en e-mail, der sagde noget ala "Desværre, vi har ikke plads. Men vi sørger for at udbygge togene i fremtiden. Tusind tak for din interesse."

Metoden viser, udover et initialt valideret market fit, at den betalende kunde viser et kommitment inden man som virksomhed har en betydelig omkostning. Eksperimentet er en blandt mange modeller, der kan bruges afhængig af hvad man vil validere.

Det understreger, at du ved at eksperimentere, kan validere og derved sikre, at dit produkt leverer værdi hurtigere og billigere.

Når man skal validerere og eksperimentere er disse fire punkter afgørende for at høste mest mulig data:

Fra tankeland til den virkelige verden.

Jeg ser, at idéer, i de fleste virksomheder, lever i mødelokaler, hvor meninger, holdninger og personlige anekdoter ofte er grundlaget for beslutningerne.

validation.png

Jeg kalder det for tankeland.

Den optimale vej for at validere ens hypoteser er først og fremmest at få idéerne ud af mødelokalet, så tidligt som muligt, og ud i den virkelige verden. Der, hvor grundlaget for beslutningerne er validerede data.

Eksperimentiel agil udvikling, pretotyping, tynd prototype, MVP, 'fake it till you make it' - kært barn har mange navne. Men resultatet er, at det initieret fører til bedre beslutninger og færre antagelser og gætterier. Vi når hurtigere til et værdifuldt resultat - også selvom det måske ikke var det resultat, vi ønskede os.

Næste gang du gerne vil trykprøve en idé så stil dig selv disse spørgsmål.